Historie van het koor

In augustus 2000 zit een aantal vriendinnen met kinderen tijdens de braderie in het Ginneken op een terras op de Ginnekenmarkt. Rechten en plichten van moeders worden breed uitgemeten. Als een van de kinderen het beu is en haar moeder welhaast smeekt niet meer te drinken, wordt als afgesproken éénstemmig de variant op Ach Vaderlief aangeheven.

 
  Op aansporing van andere terrasgangers is de oprichting van een smartlappenkoor het volgende onderwerp van gesprek. In november 2000 zijn er genoeg dames enthousiast en zijn er voldoende oude smartlappen verzameld. Lappen vol Smart is een feit.
Het eerste optreden wordt drie maanden later verzorgd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Bredase pretband De Krukken. 

De Lappen zijn sindsdien 2000 te horen op de meest uiteenlopende gelegenheden in Breda