Ditjes en Datjes 

Smartlap

Lappen vol Smart is sinds 2006 in het bezit van een echte smartlap!
Wilja, oud-koorlid heeft deze smartlap vervaardigd voor het lied
“De bedelaar van Parijs”

Als “De bedelaar” op het programma staat, wordt deze smartlap aan het publiek getoond.

Lappen vol smart  zijn lid van
Bond voor Smart en Levensliederen

 

Lappen vol Smart heeft samen met Ut Gedempt’ Aove Koor (Ut GAK) in juni 2007 een cd opgenomen getiteld “Ons Breda”.
Tal van Bredase musici hebben voor de muzikale begeleiding gezorgd.
Als extra staat er op de cd een improvisatie op het carillon van de Grote of O.L.V. Kerk door beiaardier Jacques Maassen. De opbrengst van de cd kwam ten goede aan de Stichting
Keyserkinderen

Ons Breda

  Huilen is te laat

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar heeft  twee prachtige boeken uitgeven van Jacques Klöters over levensliederen & smartlappen:
in 2002 “Huilen is voor jou te laat…” (ISBN  90 388 4022 5) en
in 2006 “Zo de ouden zongen” (ISBN 90 388 4026 8)

Beide boeken bevatten bladmuziek en zijn een ware inspiratiebron voor elke liefhebber van smartlappen en levensliederen.

  zo de ouden zongen

een lach en een traan

Een leuk boek met teksten van 23 verschillende smartlappen en levensliedjes en met een korte beschrijving van de uitvoerende artiest.
Bij het boek krijgt u 2 cd’s : een met de uitvoering door de originele artiest en de andere cd met een meezingversie.

ISBN 978-90-78604-28-0